STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZALASEWA

 
Jesteś tutaj: Home Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zalasewa

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zalasewa

 ===============================================================================================================================

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa to inicjatywa społeczna, która została powołana na zebraniu mieszkańców Zalasewa w roku 2013.

Od tamtego czasu Stowarzyszenie bierze czynny udział w organizacji imprez w Zalasewie oraz działa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Naszej Wsi.

O imprezach, których byliśmy organizatorami i współorganizatorami można dowiedzieć się więcej w zakładce: "Udało się nam" oraz w "Galerii".

Członkowie Stowarzyszenia są także Członkami Rady Sołectwa Zalasewo i biorą czynny udział w realizacji zadań Statutowych.

==============================================================================================

 

W związku z docierającymi do Stowarzyszenia doniesieniami o rozpowszechnianiu przez nieustalone dotąd osoby informacji, że  Stowarzyszenie sprzeciwia się różnego rodzaju  inwestycjom planowanym w Zalasewie
 oficjalnie informujemy, że jedyną osobą uprawnioną do reprezentowania oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu lub Zarząd po uzyskaniu zgody członków Stowarzyszenia.

Wskazujemy, iż  Stowarzyszenie dotąd nie zajmowało żadnego oficjalnego stanowiska.
 Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji odbieramy jako naruszenie  dóbr osobistych stowarzyszenia w rozumieniu art. 23 w zw. z art. 43 kc.

===============================================================================================

Poniżej Plakaty Informacyjne

===============================================================================

Imprezy 2018 rok.

 

 

 

==================================================================================

Imprezy 2017 rok.

==========================================================================

Imprezy 2016 rok.

 

Poniżej Plakaty Informacyjne

Imprezy 2015 rok.


 

=====================================================================================================================

 

 

 

 

 

==============================================================================================================================================================


 

 

Dożynkowy Paw ul. Planetarna/Armii Poznań w Zalasewie