61 2030 0045 1110 0000 0271 7820

Mobirise Website Builder

Statut

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mieszkańców Zalasewa.

Mobirise Website Builder

O nas

„ ... Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, ponieważ wydaje się być ono jednym z nielicznych sposobów, pozwalających na uzyskanie szybkich rezultatów w sprawach dotyczących mieszkańców sołectwa ...”

Kontakt

Adres

Kórnicka 241
62-020 Zalasewo

Made with ‌

Landing Page Software