Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zalasewa


Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu mieszkańców Zalasewa w dniu 25.05.2013 r. i 16-08-2013 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu, pod numerem KRS 0000473716 


„ ... Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, ponieważ wydaje się być ono jednym z nielicznych sposobów, pozwalających na uzyskanie szybkich rezultatów w sprawach dotyczących mieszkańców sołectwa ...”„... Jest to podmiot, który może występować w imieniu mieszkańców....”  „… Głównym celem i przyczyną założenia stowarzyszenia był stan dróg na naszym osiedlu. W planach gminy na najbliższe kilka lat nie było budowy tych dróg, dlatego my jako mieszkańcy postanowiliśmy sami zadbać o polepszenie stanu naszych ulic.....”„... Nasze dzieci w okresie wiosennym i jesiennym idąc do szkoły brodziły po kolana w błocie...”„... mój syn idąc do gimnazjum zakładał na buty reklamówki aby dojść w czystych butach do szkoły...”„... Dlatego na początek chcemy utwardzić owe ulice...”„„... Fundusze na nasze działania będziemy pozyskiwać ze składek członkowskich, a także darowizn, dotacji i funduszy zgromadzonych na festynach i imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie....”„....Powodzenie działalności Stowarzyszenia, ale i również stopień komfortu życia w naszej gminie zależy przede wszystkim od współpracy wszystkich mieszkańców i zrozumienia celów tych działań. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszych ulic do włączenia się do stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa w ramach jego działalności.....”


Made with ‌

Easy Website Builder